Robin

„Robin“ 18 let, je v dětském domově 8 let. Studuje střední školu obor informační technologie. Jeho život díky zdravotnímu omezení, má nohu kratší o 6 cm, není snadný. Nejen, že nemůže sportovat, ale do budoucna ho čekají těžké operace, aby co nejdéle chodil a neskončil na vozíku. Jeho velkým snem je mít kolo, ale jeho zdravotní stav mu nedovoluje velkou zátěž na zborcený kloub a potřeboval by elektrokolo.
Podpora: Finanční podpora 29.000 Kč na nákup elektrokola. Můžete přispět i malou částkou na účet sbírky 2700713318/2010, variabilní symbol je 5511.

Pomoci můžete i vaším příspěvkem:

na účet do sbírky online

Komentáře jsou uzavřeny.