Eva

„Eva“ žije se svými sourozenci již 9 let v dětském domově. Je hudebně nadaná, hraje na flétnu a sportuje. Ráda se učí novému a moc ji baví angličtina, ve které by se ráda zlepšila. Chtěla by chodit na hodiny angličtiny.

14 let

Dětský domov

Dlouhodobý Sen

Sen: Zdokonalit se v angličtině

Plnění: Eva si zvolila Angličtinu při plnění svého bronzového programu v rámci Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, který 30.6. 2014 úspěšně splnila.

Podpora: Finanční podpora na hodiny Angličtiny  2.800 Kč, – Ondrej Macák,  2.000 Kč Fond DoFe Award

Komentáře jsou uzavřeny.