GDPR

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně soukromí

V tomto prohlášení se dozvíte, jak přistupujeme ke zpracovávání vašich osobních údajů a jak jsou chráněny.

,,ANO, ANO“, IČO: 22893938, se sídlem Hostivická 89/45, 155 21 Praha 5, zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami.

Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a soukromí našich podporovaných, našich dobrovolníků a podporovatelů. Při zpracování osobních údajů proto postupujeme vždy tak, abychom:

  • zpracovávali osobní údaje pouze po nezbytně dlouhou dobu pro naplnění účelu zpracování
  • zpracovávali aktuální a přesné údaje, a to pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování
  • maximálně zabezpečili vaše osobní údaje, a to zejména přijetím vhodných opatření, která vaše osobní údaje ochrání před jakýmkoli neoprávněným přístupem
  • v co největší míře zachovali vaše soukromí, proto vždy řádně posuzujeme, zda určité zpracování je nezbytné, a zda nepřiměřeně nezasahuje do vašich práv a svobod

Pokud zde nenaleznete odpovědi na vaše dotazy, které se týkají osobních údajů, nebo chcete některé informace podrobněji vysvětlit, kontaktujte nás.

Komentáře uzavřeny