Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro vrácení peněžního daru:
Písemná žádost o vrácení finančního daru, s uvedením důvodu vrácení daru.
Žádost musí být doručena datovou schránkou Datová schránka (ID): j9dtbss
nebo prostřednictvím České pošty,  “ANO, ANO”, Hostivická 89,  Praha 5,  15521, k rukám paní Ludmila Zachové.
Žádost bude posouzena, jestli je oprávněná.
Vrácení oprávněného peněžního daru:
Peněžní dar bude vždy vrácen z účtu na který byl zaslán a kde byl přijat.
Peněžní dar, který byl přijat na účet neziskové organizace “ANO, ANO” 2600130983/2010
nebo na sbírkový účet neziskové organizace “ANO, ANO” 2700713318/2010, bude vrácen z těchto účtů.
Peněžní dar, který byl přijat prostřednictvím portálu Darujme.cz, bude vrácen přes tento portál. Z účtu 2198370339/0800, vlastněný Nadací Via.
Peněžní dar, který byl přijat prostřednictvím portálu Daruj správně.cz, bude vrácen přes tento portál. Z účtu 292780917/0300, vlastněný Fórum dárců, z.s.
Komentáře uzavřeny