Poděkování

zaměstnancům a vedení SAFINA, s.r.o. panu Aleši Pourovi panu Igorovi Jermolajevovi
Česká obchodní banka, a.s. panu Danielu Šnajdrovi  panu Vladimíru Vojtíškovi
Nadační fond Avast
panu Janu Gemrichovi s rodinou  rodině Nejezchlebové
Advokátní kancelář Kutějová, Maršál, Briaský, s.r.o. panu Viktoru Fialovi paní Ivě Kočové
HEINEKEN Česká republika, a.s. doma, a.s., panu Ivu Slamjakovi paní Sofii Kunayové
Projectman.cz, s.r.o. panu Radimu Cimoradskému paní Janě Shweiki
POS Media Czech Republic, s.r.o. paní Evě Novotné panu Jaroslavu Dvořáčkovi
SUNINVENT.cz rodině Kramosilové Nikole a Olze Šturcovým
Zásilkovna s.r.o. panu Danieli Livečkovi rodině Cejpové
Lahůdky Cajthaml, s.r.o. panu Janu Kazdovi paní Gabriele Slípkové
Ing. Martin Novák, Generali Česká, Praha 5 paní Petře Pilouškové paní Haně Varmusové
KPMG Česká republika, s.r.o. panu Aleši Kamarádovi paní Markétě Garza
zaměstnancům Neviditelné výstavy rodině Svobodové panu Michalu Zwingerovi
Blue Grasss, s.r.o. Markovi, Lukášovi a Lucii Svobodovým panu Jiřímu Francovi
East Port Praha s.r.o. panu Marku Štěpinovi paní Jaroslavě Luňáčkové
UNICODE SYSTEMS paní Janě Krupičkové rodině Frycové
DPD CZ, Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.  paní Kamile Karáskové panu Ivu Pittermannovi
“Strive High z.s.” panu Jiřímu Francovi rodině Nigrini
INVENTI Development s.r.o. panu Michalu Lebedovi a paní Julii Bártové paní Karolíně Hroboňové
AZ MOBILITY s.r.o. paní Ludmile Procházkové  panu Filipu Štollemu
Invisible Exhibition – Neviditelná výstava paní Jevgenije Kurinčič panu Tomasi Habartovi
Sdružení rodičů a přátel Gymnázia tř. Kpt. Jaroše 14, Brno  paní Lence Tabarkové a paní Ivě Matouškové paní Darině Koubkové
Zaměstnanci Stavební spořitelny – Buřinka – České spořitelny, a. s. Daniele, Andrejce, Vojtíškovi a Jardovi Hylmarovým paní Karolíně Hroboňové
PENCO spol. s r.o.
panu Aleši Herrmannovi paní Kristýně Pravdové
C SYSTEM CZ a.s. paní Dominice Platošové  panu Petru Uchytilovi
Městská policie hl. m. Prahy paní Martině Procházkové panu Johnu Cakovic
Corny.cz paní Marianě Zacharové paní Kláře Jokešové
Levebee s.r.o.  paní Evě Landové  paní Denise Hejtmanské
zaměstnanci společnosti Grafton Recruitment, s.r.o. paní Jitce Součkové, Michalu Gargošovi, Mariánu Čečotkovi paní Júlii Šiškové
oddělení Customer Service, TNT Praha panu Michalu Kunzovi paní  Kateřině Volínové
zaměstnanci Sellbytel Group paní Drahomíře Dorčíkové paní Miroslavě Petríkové
oddělení PMO DPD CZ rodině Potužníkové  rodině Pataradisové
VZP ČR rodině Diabelkové panu Ondřeji Komrskovi
SPARRING PARTNERS paní Miroslavě Naďové paní Aidě Boldeanu
oddělení OPS / CCL, TNT Praha/Federal Express Czech s.r.o. panu Ondreji Balajkovi, photographer & 3D designer paní Silvii Novotné
dárcům sbírky Melinda České spořitelny paní Lence Helebrantové panu Vadimu Kartavcevovi
Kofola ČeskoSlovensko a.s. rodině Švábové panu Denysi Sliusarenko
Zákaznickému oddělení Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. paní Monice Skleničkové a paní Pavle Bernardové paní Monice Protivové
Saunia, s.r.o. paní Elišce Zelinkové
paní Veronice Štaflové 
The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s. paní Cristianě Craciunescu a paní Báře Štefanové paní Heleně Heřmanové
firma Blue Care s.r.o. panu Martinu Vaňkovi paní Evě Šulcové
V&V Taxes panu Filipu Baumrukovi rodině Rydlové
PŘEROST A ŠVORC AUTO paní Zuzaně Cajthamlové paní Pavlíně Veigertové
TRES MOSQUITOS s.r.o. paní Petře Janouškové paní Martině Blahové
Nadace ČEZ – Pomáhej pohybem pan Jaroslavu Kohoutovi paní Zuzaně Štelbacké
FRUITISIMO FRESH s. r. o. panu Ladislavu Hájkovi panu Petru Kopovi
Team EG Oguahan zaměstnanců z firmy Hewlett-Packard Enterprise Czech Republic paní Martině Kamarádové a jejím kamarádům paní  Kateřině Volínové
Lotusbakeries panu Janu Benešovi paní Adéle Novotné
Hostivice RUN panu Robertu Sýkorovi panu Marku Kubíkovi
Trigema a.s. paní Lucii Svobodové rodině Pokorných
Bayer Česká republika panu Vladimíru Kurfürstovi  manželům Kučerovým
Zaměstnanci Audatex Systems s.r.o.   panu Eldaru Ibadovi panu Janu Řehákovi
Svět Koloběžek paní Soně Havránkové Demlové paní Daně Skrbkové
MoroSystéms, s.r.o. slečně Maie Michopulu paní Ivetě Brixi
Nestlé Česko s.r.o. panu Jaroslavu Kohoutovi panu Pavlu Hryzákovi
společnost JARO CZ, a.s. panu Martinu Kalendovi paní Lence Čeřovské
Techniserv, spol.s.r.o. paní Zuzaně Urbancové paní Marcele Krämer
Stark Cycling Team
paní Zuzaně Prchalové paní Aleně Vrátné
Krušovická pekárna a cukrárna s.r.o.
paní Lucii Černé paní Kateřině Pavlíčkové
Firma PPL CZ s.r.o. Střední Čechy panu Davidu Jonákovi paní Darje Horovitzové
Oracle Czech s.r.o. manželům Fricovým panu Danielu Chvátalovi
ČSFS produkce, s.r.o. panu Josefu Wajsarovi paní Yevheniyi Khramkové
LAMAX – elem6 s.r.o. pan Vlastimilu Hájkovi panu Jaroslavu Holému
Cyklistickému klubu Vinohradské šlapky panu Janu Trojákovi rodině Kadlecové
Proznak Kladno rodině Slavíkové, Podvalové, Švejdové manželům Zachovým
Starcon desing, s.r.o. panu Karlu Švejdovi rodině Pislcejkové
zaměstnanci Safina a.s. prodejna Mastná, Praha rodině Viktorové rodině Wágnerové
TNT Express Worldwide, spol. s.r.o. panu Lubomíru Galatíkovi paní Michaele Mertové
Nadace ČEZ panu Richardu Havlíkovi paní Kristině Žárské
Datalite, spol. s.r.o. paní Daniele Plaché panu Martinu Búry
Agentura Face CZ, a.s. panu Janu Wágnerovi rodině Sedlákové
I.N.GLOBAL, a.s. panu Petru Mograbi rodině Svobodové
Česká spořitelna, a.s. paní Zdeňce Kábové paní Laďce Lorencové
CZC.cz, s.r.o. panu Pavlu Hrabinovi rodině Binderové
Progress cycle, a.s. paní Janě Cihelkové paní Janě Novotné
Fitness Maxi, panu Michalovi Machovi panu Miroslavu Novotnému paní Anně Dvořák – Smella
DATART International a.s., Janě Choroušové, Marketing Manager, BTL communication paní Michaele Waldhauserové paní Karolíně Janků
Baud spol. s.r.o. paní Kláře Hlavaté  paní Markétě Slánské
panu Miroslavu Svobodovi, vedoucímu provozu Aquadrom Most   paní Soně Řehákové rodině Pázlerové
panu řediteli Stanislavu Prajerovi, hotel  Prajer Vodňany a panu Václavu Koubekovi primáři MUDr. Milanu Odehnalovi, MBA, FN Motol paní Haně Loudové
Consware, s.r.o. paní Haně Tomaníkové paní Markétě Školoudové
Shell Czech Republic, a.s. panu Pichovi a panu Parmovi paní Jaroslavě Marečkové
Optika v Rakovníku paní Pavlíně Elfassy panu Josefu Břízovi
Astro optic, s.r.o. paní Evě Bořkovcové paní Haně Pleštilové
Mgr.et. Bc. Pavlovi Kroupovi, Autoškola Auto.Luna s.r.o., paní Marii Tláskalové panu Zdeňku Fučíkovi
Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s. panu Martinu Volekovi paní Markétě Kloseové
rodičům hráčů BA Sparta Praha paní Michaele Novákové s rodinou panu Stanislavu Zrckovi
HP HR team a Total rewards team z firmy Hewlett Packard Enterprise, Česká republika panu Ondrejovi Macákovi a paní Janě Andrejsové paní Ivě Mědílkové
Vedení AC Sparta Praha, panu trenérovi Vítězslavu Lavičkovi, tiskovému mluvčí Ondřeji Kasíkovi Britskému diplomatovi panu Timu Voase paní Veronice Dimitrovové
paní Viere Mitrikové a firmě Hilti ČR, spol.s.r.o. Mudr. Jiřímu Malcovi paní Hedvice Novotné
DARO paní ing. Evě Kolovratové  panu Petru Kopovi
paní Ivana Mičudová  CZC cz.s.r.o.
paní Renatě Říhové, nábytek Říha rodině Heriánově
firma NIKON spol. s r.o.
panu Vlastimilu Hájkovi paní Zuzaně Steinerové
zaměstnanců I.N.GLOBAL, a.s.
paní Martině Samkové rodině Vyleťalové
ASB Prague, s.r.o. rodině Uhríkové paní Janě Zděradičkové
Team  BDR zaměstnanců z firmy Hewlett-Packard Enterprise Czech Republic
paní Lence Mervartové panu Josefu Hauflovi
Sportsdirect.cz paní Kateřině Kunáglové a Gitě Maňové paní Lucii Stellnerové
Nadačnímu fondu Tesco rodině Buřičové paní Martině Štrombachové
třídě 7. C s třídní profesorkou Ivanou Suchomelovou z Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha  paní Ing. Zuzaně Martirosjan Součkové z Modelingové agentury La Fantastique s.r.o. paní Simoně Skřičkové
skupina přátel SG group a kolegové z oddělení Commercial+Marketing+Sales support TNT Praha paní architektce Věře Konečné Mudr. Janě Horníčkové
panu Tomášovi Matějovskému, Marketing manager a Janě Jašurkové, vedoucí obchodního oddělení v Hudebním divadle v Karlíně panu Petrovi Zajícovi, Country Sales & Marketing Manager TNT Express Praha panu Miloši Krepsovi
Mgr. Romanu Dušekovi, project manager AC Sparta Praha panu Mgr. Pavlovi Pillárovi, PR manažer FC Viktoria Plzeň, a.s. panu Janu Dostálovi
zaměstnancům TNT Express, oddělení HR panu Jiřímu Jankovcovi panu Pavlu Šenkovi
TUFO, s.r.o. rodině Žejdlové  slečně Natálce Novákové
PENAM, a.s. Honzu Míkovi a skupině Pentifull Crew panu Martinu Literovi 
Arval. cz, s.r.o. panu fotografovi Petru Pavlíkovi paní Miriam Semjanové
zaměstnancům FA oddělení TNT Praha paní Gabriele Fryčové, produkční ČT panu Oldřichu Marešovi
zaměstnancům TNT Praha, oddělení CCL PRG  panu Janu Povýšilovi, paralympijský plavec paní Petře Ndiaye
zaměstnancům – Customs Clearance Department TNT – Praha  panu řediteli marketingu Národního divadla  Michalu Janovskému paní Marii Blabolové
zaměstancům F & A TNT Praha paní Jitce Krčmářové, akademická malířka paní Petře Turkové
zaměstnancům – MKTG + Commercial + SSUP – TNT Praha  panu Ing. Tomáši Plachému, MBA, řediteli SAFINA, s.r.o. manželům Láníkovým
zaměstnancům PUD & LH Office – TNT Praha panu Petru Škrabalovi,  Předseda UAC rodině Kadlecové
paní Janě Jarošové, marketing managerAquapalace Čestlice dětem Lukášovi a Markovi Svobodovým paní Haně Vondrové
panu Milošovi Novákovi, project and sales managerAquapalace Čestlice Martinu Kubovi majitel firmy Pilotem na zkoušku paní Anně Novotné
panu Petru Hercíkovi, Sport-invest.cz a společnosti MetalAlliance paní Petře Čižnárové a panu Pavlovi Fouskovi rodině Zachariášové
Pekárna Cvrčovice paní Daně Mlenské, Nielsen ČR paní Lucii Vlasové
DATART International a.s., Janě Choroušové, Marketing Manager, BTL communication panu Josefu Dresslerovi českému cyklistovi – dvojnásobný mistr světa, mistr Evropy a dvacetinásobný mistr České republiky v biketrialu paní Zuzaně Čižmárikové
Mgr. Marku Šenkyplovi, Florbal.com a panu Petru Harapátovi, Spinflo.cz panu Ing. Milošovi Malaníkovi  – Country General Manager TNT panu Zdeňku Lubenskému
Janě Choroušové, Datart International, a.s. paní Zavadilové  paní Petře Turkové
Mirzade Moulaviové a Ivě Mocové, Footballmania a.s.  paní Heleně Zubrové, paní Petře Grubnerové, paní Haně Vondrové panu Milanu Šmídovi
paní Barbaře Tůmové, Tiskové mluvčí a PR v Divadle pod Palmovkou Mgr. Janu Kopáňkovi, trenéru AC Sparta Praha, starších žáků  panu Oldřichu Marešovi
paní Alexandře Polákové, vedoucí produkce, PR Divadla Na zábradlí MUDr.Marie Bartoňová,CSs. paní Mgr. Daniele Plaché
panu Zdeňkovi Bubákovi, Company Manager muzikálů Divadla Kalich paní Dáje Syrové, maskérce v Divadle pod Palmovkou paní Svatavě Spálenské
paní Julii Šimečkové, drogérie Teta panu Jiřímu Skořepovi, fotograf paní Haně Rubešové
panu Zdenkovi Sýkorovi  řediteli servisních služeb Auto-Polly spol. s.r.o., Praha 9 MUDr. Michaele Havlíčkové  – Dermatovenerologie FN Královské Vinohrady manželům Beránkovým
panu Janovi Vondráčkovi, majiteli AGS Trade s.r.o. – Paintball Club Troja panu malíři Janu Hískovi paní Aleně Searle
Nadace Agrofert paní Ivaně Hladíkové paní Janě Schwarzové
KiK textil a Non-Food, spol. s.r.o a paní Aleně Pahnckové, oddělení odbytu paní Marcele Fornůstkové paní Aleně Součkové
panu Pavlovi Mikezovi, řediteli společnosti ŠIMMI AG a.s. paní Běle Jansové paní Janě Hrdličkové

Komentáře jsou uzavřeny.