2. setkání účastníků zapojených do programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu

V neděli 16. března proběhlo v Dětském domově v Litoměřicích druhé setkání účastníku zapojených do programu DofE.

Účastníci rozdělení do třech skupin začali připravovat své expedice.

Expedice proběhnou v květnu.

1. skupina – plánuje svou expedici do Prokopského údolí, účel expedice je Geologický průzkum

2. skupina – plánuje svou expedici do Botanické zahrady hlavního města Prahy – Troji a na Petřín, účel expedice je Botanický průzkum

3. skupina – plánuje svou expedici pobřežím Vltavy, účel expedice je také průzkumný a to sportovní a výtvarný

 

Děkujeme paní ředitelce Radce Badinkové za možnost uspořádat toto setkání v Dětském domově v Litoměřicích.

Posted in: Aktuality | Komentáře uzavřeny

Komentáře jsou uzavřeny.