Kryštof

„Kryštof“ 5 let, v dětském domově od léta. Je to velmi veselý a šťastný kluk. Přišel ve velmi zanedbaném stavu. Je lehce retardovaný, vydává pouze zvuky a učí se mluvit. Potřebuje logopedické pomůcky, na rozhýbání dásní a jazyka. které mu pomůžou obnovit řeč. Logopedický dásňový vibrátor Z-VIBE, kousátko, flow ball a dechový respiron.

Podpora: Finanční podpora 400 Kč za dechový respiron.

Pomoci můžete i vaším příspěvkem:

na účet do sbírky online

Zlatka

„Zlatka“ 10 let v dětském domově od léta. Chodí do 4. třídy. Moc ráda tvoří, maluje a tancuje. Má velké psychické problémy ze zážitků, které prožila. Pomohla by jí terapie u zvířat. Terapie na statku a u koní, potřebuje jezdeckou helmu.

Podpora: Finanční podpora 700 Kč na nákup jezdecké helmy.

Pomoci můžete i vaším příspěvkem:

na účet do sbírky online

Adam

„Adam“ 8 let,  v dětském domově od léta se svými sourozenci. Chodí do 2. třídy. Rád jezdí na kole, dívá se na kreslené pohádky. Moc by si přál s novými spolužáky jet na školu v přírodě.

Podpora: Finanční podpora 3.800 Kč na školu v přírodě.

Pomoci můžete i vaším příspěvkem:

na účet do sbírky online

Zuzana

„Zuzana“ 18 let,  je v dětském domově 6 rok pro zanedbání péče. Je to tichá dívenka. S životem v domově se těžko smiřuje. Učí se na kuchař, číšník. Splnila bronzovou cenu DofE. Krásně maluje. Ráda by chodila s kamarádkami plavat, moc by si přála permanentku na plavání. 

Podpora: Finanční podpora 400 Kč na permanentku na plavání.

Pomoci můžete i vaším příspěvkem:

na účet do sbírky online

Nora

“ Nora“ 9 let, v dětském domově 4 rok pro zanedbání péče. Chodí do 3. třídy. Ráda skáče na trampolíně, tancuje a maluje. Má ráda koně a moc by si přála chodit do jízdárny jezdit a starat se o koně.

Podpora: Pololetní finanční podpora 3.500 Kč za jízdy na koních.

Pomoci můžete i vaším příspěvkem:

na účet do sbírky online

Maruška

“ Maruška“ 7 let žije se dvěma sestrami v sociálně slabé rodině. Začala chodit do 1. třídy. Moc ráda maluje a vyrábí. Moc by si přála chodit do Školní jídelny na obědy, ale rodiče na školní družinu peníze nemají. 

Podpora: Roční finanční podpora 5.600 Kč, měsíční 560 Kč na obědy ve škole.

Pomoci můžete i vaším příspěvkem:

na účet do sbírky online

Zlatka

„Zlatka“ 10 let v dětském domově od léta. Chodí do 4. třídy. Moc ráda tvoří, maluje a tancuje. Má velké psychické problémy ze zážitků, které prožila. Pomohla by jí terapie u zvířat. Terapie na statku a u koní.

Podpora: Finanční pololetní podpora 3.000 Kč za terapie.

Pomoci můžete i vaším příspěvkem:

na účet do sbírky online

Daniel

„Danielovi“ je 16 let. Má vrozenou vývojovou vadu mozku spojenou s spastickou kvadruparézou. Většinu dne má dobrou náladu. S každým hned naváže kontakt a je potěšen, když s ním dotyčná osoba pohovoří a pohladí ho. Daniel přestože nemluví, tak dobře rozumí jednoduchým pokynům, které se pravidelně opakují. Ve škole pravidelně cvičí pod odborným dohledem fyzioterapeutů. Rodina se snaží o Daniela velmi dobře starat, ale má finanční problémy a potřebovala by pomoci s Danielovým školným.

Prosba o pomoc se školným 6.000 Kč leden – červen 2022.

Pomoci můžete i vaším příspěvkem:

na účet do sbírky online

Kryštof

„Kryštof“ 5 let, v dětském domově od léta. Je to velmi veselý a šťastný kluk. Přišel ve velmi zanedbaném stavu. Je lehce retardovaný, vydává pouze zvuky a učí se mluvit. Potřebuje logopedické pomůcky, na rozhýbání dásní a jazyka. které mu pomůžou obnovit řeč. Logopedický dásňový vibrátor Z-VIBE, kousátko, flow ball a dechový respiron.

Podpora: Finanční podpora 1.200 Kč za Logopedický dásňový vibrátor Z-VIBE .

Pomoci můžete i vaším příspěvkem:

na účet do sbírky online

Marek

„Marek“ 10 let, přišel se sourozenci do dětského domova před 5 lety. Odebráni byli pro zanedbání péče a záškoláctví. Bydleli v kůlně v poli bez vody a elektřiny. Chodí do 5. třídy. Rád sportuje a hraje fotbal, taky rád čte a hraje na počítači. Moc rád by jel se třídou na školu v přírodě.

Podpora: Finanční podpora 4.300 Kč za školu v přírodě.

Pomoci můžete i vaším příspěvkem:

na účet do sbírky online

Květa

„Květa” 13 let, v dětském domově od jara. Chodí do 7. třídy. Má mnoho špatných zážitků, ze kterých se snaží s pomocí dostat. Potřebovala terapii zvířaty. Podpora terapie u zvířat, hlavně u koní.

Podpora: Finanční pololetní podpora 2.500 Kč za terapii u koní.

Pomoci můžete i vaším příspěvkem:

na účet do sbírky online

Kryštof

„Kryštof“ 5 let, v dětském domově od léta. Je to velmi veselý a šťastný kluk. Přišel ve velmi zanedbaném stavu. Je lehce retardovaný, vydává pouze zvuky a učí se mluvit. Potřebuje logopedické pomůcky, na rozhýbání dásní a jazyka. které mu pomůžou obnovit řeč. Logopedický dásňový vibrátor Z-VIBE, kousátko, flow ball a dechový respiron.

Podpora: Finanční podpora 350 Kč za kousátko .

Pomoci můžete i vaším příspěvkem:

na účet do sbírky online

Kamila

„Kamila” 13 let, v dětském domově 4 rok. Chodí do 8. třídy. Má problémy s psychikou a moc bojuje. Ráda tancuje a tráví čas s kamarádkami. Má problémy s psychikou a byla doporučena terapie u koní. Bude se u čit na koních jezdit, ale i se o ně starat. 

Podpora: Finanční pololetní podpora 4.000 Kč za terapii u koní.

Pomoci můžete i vaším příspěvkem:

na účet do sbírky online

Dana

„Dana“ 11 let v dětském domově od ledna. Chodí do 5. třídy. Ráda tancuje a hraje hry. Má velké psychické problémy se zážitků, které ji potkaly. Moc by jí pomohla terapie s koňmi, pomoci s platbou.

Podpora: Pololetní finanční podpora 4.000 Kč za terapie u koní.

Pomoci můžete i vaším příspěvkem:

na účet do sbírky online

Jakub

Jakubovi je 9 let, navštěvuje Mateřskou a základní školu speciální Diakonie ČCE Praha 5– třídu mateřské školy pro děti s mentálním a kombinovaným postižením. Je postižen vzácným genetickým syndromem Kabuki – Like, který se projevuje mentální retardací a řadou strukturních vývojových vad, mezi které patří snížený růst, kosterní a svalové abnormality.V chování pak se objevuje zvýšená citlivost, úzkostnost a rysy autismu.

S Jakubem pracují podle metody strukturovaného učení, s využitím prvků alternativní komunikace. Maximálně mu vyhovuje snížený počet dětí ve třídě, individuální přístup pedagogů, vizualizace např. pomocí fotografií, piktogramů či procesuálních schémat, ale hlavně pevný denní režim a program.

V letošním školním roce si u Jakuba všímáme velkých pokroků zejména v oblastech komunikačních a pracovních dovedností a v oblasti hrubé motoriky. Naším hlavním cílem v tomto roce bude především rozvíjet a posilovat Kubovu samostatnou chůzi a upevňovat jeho komunikační a sociální schopnosti.

Prosba o pomoc se školným 6.000 Kč leden – červen 2022, rodina má finanční problémy.

Pomoci můžete i vaším příspěvkem:

na účet do sbírky online

Kryštof

„Kryštof“ 5 let, v dětském domově od léta. Je to velmi veselý a šťastný kluk. Přišel ve velmi zanedbaném stavu. Je lehce retardovaný, vydává pouze zvuky a učí se mluvit. Potřebuje logopedické pomůcky, na rozhýbání dásní a jazyka. které mu pomůžou obnovit řeč. Logopedický dásňový vibrátor Z-VIBE, kousátko, flow ball a dechový respiron.

Podpora: Finanční podpora 120 Kč za flow ball.

Pomoci můžete i vaším příspěvkem:

na účet do sbírky online