Emil

„Emil“ je v dětském domově již 7 rok. Studuje na aranžéra a plánuje si udělat nástavbu. Krásně maluje. Maluje obrazy, které se v rámci akcí OS draží a peníze se používají pro hendikepované děti. Má Sen mít lepší výtvarné vybavení, aby mohl více svůj talent rozvinout.

Emil

18 let

Startovací byt

Rozjezdový Sen

SEN: Výtvarné vybavení

Podpora: Finanční podpora na nákup výtvarných potřeb 3.500 Kč – zaměstnanci Safina a.s.

Plnění: Bude malovat a rozvíjet svůj talent.

Komentáře jsou uzavřeny.