Matteo

Matteo 12 let,  je od 2 let autista s mentální retardací, je těžce zdravotně postižený stupeň závislosti IV. Matteo žije pouze s matkou a je na ní závislý, takže matka nemůže chodit do zaměstnání a žijí ze sociálních dávek.  Již čtvrtým rokem Matteo navštěvuje školu Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha. Placení školného matce v poslední době dělá velké problémy a nerada by, aby Mattea škola vyloučila pro neplacení. 

Finanční podpora 4.000 Kč na školné září – prosinec 2021 – zaměstnanci SAFINA a.s.

Daniel

„Danielovi“ je 15 let. Má vrozenou vývojovou vadu mozku spojenou s spastickou kvadruparézou. Většinu dne má dobrou náladu. S každým hned naváže kontakt a je potěšen, když s ním dotyčná osoba pohovoří a pohladí ho. Daniel přestože nemluví, tak dobře rozumí jednoduchým pokynům, které se pravidelně opakují. Ve škole pravidelně cvičí pod odborným dohledem fyzioterapeutů. Rodina se snaží o Daniela velmi dobře starat, ale má finanční problémy a potřebovala by pomoci s Danielovým školným.

Školné 4.000 Kč září – prosinec 2021 z Veřejné sbírky k Projektu Sen, pan Jan Gemrich. 

Isabel

„Isabel“, 4 roky, žije jen s maminkou v sociálním bytě, dříve v azylovém. Chodí do mateřské školky. Maminka hledá dlouhodobou práci, zatím má 1x v týdnu brigádu. Moc by potřebovala pomoci s platbou za školné a obědů v mateřské školce.

Podpora: Finanční podpora 6.225 Kč školkovné a obědy, únor, květen, červen, červenec, srpen 2021 – paní Gabriela Slípková. Konec DS 2020/2021

Sára

„Sára“ 28 let, žila v dětském domově 5 let, poté dva roky ve startovacím bytě. Vyučila se kadeřnicí. Závodně tancovala. Má pětiletého syna. O syna se velmi krásně stará. Bojovala každý den, nejen se svým onemocněním – strach vycházet. Teď se snaží být vzornou mámou. Pracovala v kadeřnictví, dostala výpověď. Od začátku října má přislíbenou práci se smlouvou, ale v kadeřnictví čekají, jak se nynější situace vyvine. Oliver a Sára potřebují pomoci.

Podpora: Finanční podpora 3.650 Kč platba za platbu za roční kupón na MHD – INVENTI Development s.r.o. 

Nora

“Nora“ 13 let, v dětském domově od léta, bydlí s dalšími děvčaty ve startovacím bytě, kde se učí starat samy o sebe. Chodí do 7.třídy. Ráda by chodila s kamarádkami plavat, moc by si přála permanentku na plavání.

Podpora: Finanční podpora 1.200 Kč na permanentku na plavání – Grafton Recruitment s.r.o. 

Jakub

Jakubovi je 8 let, navštěvuje Mateřskou a základní školu speciální Diakonie ČCE Praha 5– třídu mateřské školy pro děti s mentálním a kombinovaným postižením. Je postižen vzácným genetickým syndromem Kabuki – Like, který se projevuje mentální retardací a řadou strukturních vývojových vad, mezi které patří snížený růst, kosterní a svalové abnormality.V chování pak se objevuje zvýšená citlivost, úzkostnost a rysy autismu.

S Jakubem pracují podle metody strukturovaného učení, s využitím prvků alternativní komunikace. Maximálně mu vyhovuje snížený počet dětí ve třídě, individuální přístup pedagogů, vizualizace např. pomocí fotografií, piktogramů či procesuálních schémat, ale hlavně pevný denní režim a program.

V letošním školním roce si u Jakuba všímáme velkých pokroků zejména v oblastech komunikačních a pracovních dovedností a v oblasti hrubé motoriky. Naším hlavním cílem v tomto roce bude především rozvíjet a posilovat Kubovu samostatnou chůzi a upevňovat jeho komunikační a sociální schopnosti.

Školné 4.000 Kč září – prosinec 2021 z Veřejné sbírky k Projektu Sen, pan Aleš Pour.

Oliver

“ Oliver“ 18 let, v dětském domově 4 rok. Učí se autoklempíře, má již výuční list na automechanika. Splnil bronzový program DofE a plní stříbrný program. Má rád sport, věnuje se závodně fotbalu a futsalu, hraje krajské soutěže i za starší tým. Podpora studia.

Podpora: Finanční podpora 2.000 Kč podpora studia – Igor  a Natálie Jermolajevovi.

Kamila

„Kamila” 12 let, v dětském domově třetí rok. Chodí do 7. třídy. Ráda tancuje a hraje si kamarádkami. Má problémy s psychikou a byla doporučena terapie u koní. Bude se u čit na koních jezdit, ale i se o ně starat.

Podpora: Finanční podpora 4.900 Kč leden – červen za terapii u koní – manželé Cimoradští.

Hedvika

„Hedvika“ 15 let v dětském domově třetí rok. Matka se o ní nedokáže díky alkoholismu postarat. Hedvika chodí do 9. třídy a dobře se učí. Miluje koně. Vyrostla na vesnici, kde mezi koňmi byla každý den. Moc ráda by chodila jezdit do jízdárny. Bude u toho pracovat starat se o koně. 

Podpora: Finanční podpora 4.200 Kč leden – červen za jízdy na koních – paní Iva Kočová.

Katarína

„Katarína” 14 let, její život se už 6 let pohybuje mezi dětským domovem a psychiatrickou terapií. Chodí do 6.třídy. Ráda maluje a má ráda zvířata. Moc by ji pomohl v rámci terapie kontakt s koňmi a jízda na nich.

Podpora: Finanční podpora 3.850 Kč leden – červen za jízdy na koních z Veřejné sbírky k Projektu Sen.

Tomáš

Tomáš je čtrnáctiletý kluk, který neměl v životě tolik štěstí. Narodil se postižený mentální retardací, přesto je to veselý a hravý kluk, který si každý den užívá, co mu život nabízí. Tomáš navštěvuje Speciální školu pro postižené děti, kam chodí moc rád. Rodiče jsou ve velmi tíživé situaci, kterou se snaží řešit, ale školné 2.000 Kč měsíčně za Tomáškovu školu je nad jejich možnosti. 

Finanční podpora 4.000 Kč září – prosinec 2021 z Veřejné sbírky k Projektu Sen – Advokátní kancelář Kutějová, Maršál, Briaský, s.r.o.

Petra a Isabel

„Petra“ 20 let,  žila většinu svého života v dětském domově, nyní je se svou 3 letou dcerou v azylovém domě. Moc hezky se stará o svoji dceru. Její rodina místo, aby ji pomáhala, tak ji okrádá, Žily do ledna v  azylovém domě, nyní žijí v přiděleném bytě. Petra šetří, ale z mateřské ji moc peněz nezbývá, potřebuje pomoci s nájmem za samostatné bydlení.

Podpora: Nájemné za bydlení – srpen – 7.000 Kč – paní Petra Piloušková.

Libor

„Libor” 9 let, v dětském domově od léta, pro zanedbání péče a týrání. Chodí do druhé třídy. Rád hraje fotbal, florbal, jezdí na kole a má moc rád koně. Moc by si přál chodit do jízdárny jezdit a starat se o koně.

Podpora: Finanční podpora 4.900 Kč leden – červen za jízdy na koni –  INVENTI Development s.r.o. 

Klaudie

“ Klaudie“ 9 let, v dětském domově třetí rok pro zanedbání péče. Chodí do 3. třídy. Ráda skáče na trampolíně, ráda tancuje, ráda si lakuje nehty a miluje zvířata. Nic jiného si nepřeje, moc by se chtěla naučit jezdit na koni a starat se o ně.

Podpora: Finanční podpora 4.900 Kč leden – červen za jízdy na koni – zaměstnanci POS Media Czech Republic, s.r.o.

Roman

“Roman” 25 let, žije v dětském domově 16 let, nyní se učí žít ve startovacím bytě. Odmaturoval na ekonomické škole, vystudoval bakalářské a magisterské studium na Vysoké školy Právo a podnikání s červeným diplomem. Ve studiu pokračuje na jazykové škole a plánuje studovat v Anglii. Je velmi pilný, chodí na brigádu. Ve volných chvílích sportuje. Aby mohl od příštího roku studovat na vysoké škole v Anglii s levnějším školným, musí absolvovat jazykové zkoušky IELTS. Moc prosí o podporu.

Podpora: Finanční podpora  jazykového kurzu 11.760 Kč – pan Viktor Fiala.

Oliver

“ Oliver“ 18 let, v dětském domově třetí rok. Učí se na automechanika. Má rád sport, věnuje se závodně fotbalu a futsalu, hraje krajské soutěže i za starší tým. Prosí o pomoc se zaplacením příspěvků.  

Podpora: Částečná finanční podpora 1.500 Kč za fotbalové příspěvky – Grafton Recruitment s.r.o.