Ester

„Ester“ 10 let,  je v dětském domově 1 rok se svou sestrou, před tím byly 3 roky v jiném dětském domově. Odebrány pro zanedbání péče. Chodí do 3. třídy. Má ráda přírodu, zvířata, plave. Pomáhá malým dětem. Moc by si přála skautskou sadu.

Podpora: Finanční podpora 300 Kč na nákup skautské sady – paní Jana Shweiki

Komentáře jsou uzavřeny.