Jarmila

„Jarmila“ je v dětském domově chvíli. Je citlivá a hodná, ráda pomáhá ostatním, ale svoji uzavřeností je hodně osamělá. Ráda maluje a chtěla by zkusit malovat na plátno.

15 let

Dětský domov

Rozjezdový Sen

SEN: Malovat na plátno

Plnění: Jarmila si zvolila malbu při plnění svého bronzového programu v rámci Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, který 3. 7. 2014 úspěšně splnila.

Podpora:  Finanční podpora 1.000 Kč na nákup pláten, barev a štětců – OS Ano, ano

Komentáře jsou uzavřeny.