Květa

„Květa” 13 let, v dětském domově od jara. Chodí do 7. třídy. Má mnoho špatných zážitků, ze kterých se snaží s pomocí dostat. Potřebovala terapii zvířaty. Podpora terapie u zvířat, hlavně u koní, potřebuje jezdeckou helmu.

Podpora: Finanční podpora 700 Kč za jezdeckou helmu – Barbora a Václav Wagnerovi. 

Komentáře jsou uzavřeny.