Terezka

“Terezka” je v dětském domově od června. Je občas hodně smutná. Má dlouhé vlásky, ráda se češe a parádí. Moc by si přála sadu gumiček a sponek do vlasů.

8 let

Dětský domov

Jednorázový Sen

SEN: Sada gumiček a sponek do vlasů

Podpora: Finanční podpora na nákup Sady gumiček a sponek 300 Kč – paní Olga Šturcová.

Komentáře jsou uzavřeny.