Magda

„Magda” je v dětském domově 4 rok. Chodí do 9. třídy. Splnila bronzový program Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Moc by si přála sluchátka.

16 let

Dětský domov

Jednorázový Sen

SEN: Sluchátka

Podpora: Finanční podpora na nákup sluchátek 500 Kč – pan Martin Volek.

Komentáře jsou uzavřeny.