Maruška a Sára

„Marušce je rok a Sáře dva a půl roku” žijí v sociálním bytě se svoji maminkou, která je nadevše miluje. Maminka žila od dětství v dětském domově, teď již druhý rok žije mimo dětský domov a snaží se o dcery dobře postarat.

1 rok a 2,5 let

Sociálně slabá rodina

Jednorázový Sen

SEN:Zimní oblečení

Podpora: Dar zimního oblečení – paní Simona Skřičková

Komentáře jsou uzavřeny.