Příspěvek do Veřejné sbírky

 

Ve prospěch “ANO, ANO” a jeho Projektů “Sport pomáhá a Sen” je podle ustanovení par. 4 odst. 1 zákona 4. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) ve znění pozdějších předpisů vyhlášena veřejná sbírka osvědčená pod S-MHMP/1828236/2014, číslo jednací 105880/2015 dne 22.1.2015.

Sbírkový účet č. 2700713318/2010.

 

Podporujeme ze sbírky
Komentáře uzavřeny