Terezka

„Terezka“ 15 let,  je v dětském domově 12 let, se svými sestrami byla odebraná pro zanedbání péče. Chodí do 9. třídy. Je to živel, chvíli neposedí. Ráda maluje, hraje si s kamarády a běhá venku. Moc ráda by jela se třídou na výlet pod stany.

Podpora: Finanční podpora 2.000 Kč za školní výlet – paní Jana Shweiki.

Komentáře jsou uzavřeny.