Terezka

“Terezka” je nejmladší ze čtyř sester a společně žijí v Dětském domově. Ráda tancuje a zpívá a moc by si přála také chodit zpívat s dětmi na kroužek “Zpívánky”.

3 roky

Dětský domov

Dlouhodobý Sen

SEN: Chodit do kroužku zpívánek.

Plnění: Terezka si bude uklízet pokojíček.

Podpora: rodina Kadlecova – školní rok 2012/13

Komentáře jsou uzavřeny.