PROJEKT SEN

Projekt rozvíjí schopnosti, nadání a zájmy, podporuje zodpovědnost, zvyšuje sebevědomí a zlepšuje integraci sociálně znevýhodněných dětí.

Do projektu je zapojeno 533 dětí.

Projekt je určen

Dětem od 6 do 25 let z dětských domovů, dětem se zdravotním a sociálním hendikepem a dětem z  pěstounských a sociálně slabých rodin především z Prahy a Středočeského kraje.

Pomáháme i mladým lidem, kteří opustili dětský domov, rodinkám z dětských domovů, pěstounským rodinám a sociálně slabým rodinám.

Projekt je rozdělen na:

1, Jednorázový

Jednorázová podpora toho co dítě potřebuje, co má dítě rádo a chtělo by si to zažít nebo něco nového vyzkoušet.

Škola v přírodě, lyžařský výcvik, školní výlet, letní tábor, sportovní kurz, víkend na koních, v přírodě, návštěva kina, bazénu,

Oblečení, boty, školní pomůcky, kolo, vybavení pokojíčku – záclony, židle, křesla, povlečení, koberec a jiné.

2, Rozjezdový

Podpora dětí při cestě za splněním svého snu: sportovní pomůcky a vybavení, pomůcky výtvarné a pro jiné činnosti, soustředění, autoškola,

zájezdy do cizích zemí, kurzy jazykové, barmanský, svářečský,vybavení na praxe a do zaměstnání, vybavení do vyšších škol – počítače, tablety, notebooky,

vybavení startovacích bytů a vybavení do bytů pro mladé lidi, kteří opouští dětské domovy a jiné.

3, Dlouhodobý

Dítě je podporováno dlouhodobě ve sportu, v rozvoji nadání hudebním, tělesném, výtvarném, jazykovém, ve školném, v platbě obědů,

v podpoře studia, v podpoře v samostatného bydlení, ve startu v zaměstnání, ve zdravotní podpoře – brýle, vyšetření, jízda na koních a jiné.

Ano, můžeš si splnit svůj Sen!

Ano, můžeš dítěti splnit jeho Sen!

 

Máte ve své blízkosti dítě,  které má svůj malý či velký Sen?

Není ve vaši moci mu tento Sen splnit a rádi byste mu ho splnili?

Můžete dítě do projektu „Sen“ zapojit, napište na ano.muzes@gmail.com