Viktorka

“ Viktorka“ 11 let, je v dětském domově 5 rok. Byla odebrána se svými dvěma bratry pro zanedbání péče. Je to krásná, usměvavá holčina. Chodí do 5. třídy a chtěla by zkusit zkoušky na osmileté gymnázium. Podpora zkoušky na nečisto. 

Podpora: Finanční podpora 600 Kč za zkoušky na nečisto z českého jazyka a matematiky – paní Pavla Kamencová.

Komentáře jsou uzavřeny.