Daniel

„Danielovi“ je devět let a dochází do 1. třídy základní speciální školy. Má vrozenou vývojovou vadu mozku spojenou s spastickou kvadruparézou. Většinu dne má dobrou náladu. S každým hned naváže kontakt a je potěšen, když s ním dotyčná osoba pohovoří a pohladí ho. Daniel přestože nemluví, tak dobře rozumí jednoduchým pokynům, které se pravidelně opakují. Ve škole pravidelně cvičí pod odborným dohledem fyzioterapeutů. Danielova rodina má finanční problémy a potřebovala by pomoci s Danielovým školným.

9 let

Sociálně slabá rodina

Dlouhodobý Sen

Školné 2014/15 ve výši 10.000 Kč – 1.000 Kč měsíčně –  z Veřejné sbírky k Projektu Sen.

Komentáře jsou uzavřeny.