Jan

“Jan” je v domově od léta. Rád hraje fotbal a florbal. Kluci v domově chodí do DDM tancovat break, moc by rád chodil s nimi.

10 let

Dětský domov

SEN: Break dance

Podpora: Finanční roční podpora na kroužkovné Break dance 1.000 Kč – paní Zuzana Štelbacká.

Komentáře jsou uzavřeny.