Jindra

„Jindra” 15 let, v dětském domově rok. Má velké zdravotní potíže. Chodí do 9. třídy. Má rád fotbal a florbal. Rád by chodil do florbalového kroužku.

Podpora: Roční finanční podpora 3.000 Kč na kroužek florbalu – rodina Kadlecova

Komentáře jsou uzavřeny.