Marika

„Marika“ žije v dětském domově druhý rok se svými 4 sourozenci. Přišla do domova ve velmi zanedbaném stavu. Pomalu se naučila žít v kolektivu. Ráda tancuje. Moc by chtěla chodit do tanečního kroužku Tancování s Lukášem.

 6 let

Dětský domov

SEN: Kroužek tancování

Podpora: Finanční roční podpora na taneční kroužek 1.000 Kč – rodina Kramosilova.

Komentáře jsou uzavřeny.