Melánie

“ Melánie” je v dětském domově pro zanedbání péče. Občas jezdí domu navštěvovat matku. V poslední době udělala ve svém chování značný pokrok. Pomáhá vychovatelům a zlepšila se i ve škole. Ráda by pokračovala v tancování v zumbě.

15 let

Dětský domov

Dlouhodobý Sen

SEN:  Tancovat Zumbu

Podpora: Finanční podpora 5.000 Kč –  3x týdně na Zumbu  na školní rok 2014/15 – paní Ludmila 

Plnění: Melánie vydrží ve svém zlepšení ve škole.

Komentáře jsou uzavřeny.