Monika

„Monika“ pochází z problematické rodiny, matka o ni nestojí. Má problémy s komunikací, je prostě svá. V dětském domově žila 5 let. Nyní pracuje jako kuchařka a  studuje nástavbu k maturitě. Splnila stříbrnou Cenu vévody z Edinburghu. Našla si nové bydlení, snaží se ho zařídit. 

19 let

Sociálně slabá – samostatné bydlení

Dlouhodobý Sen

SEN: Odmaturovat

Podpora: Finanční podpora studia a samostatného bydlení 4.200 Kč – zaměstnanci Safina a.s.

Komentáře jsou uzavřeny.