Niky

„Niky“  žije v dětském domově 7 let, nyní bydlí ve startovacím bytě. Vystudovala střední zdravotní školu a ukončila vyšší odbornou zdravotní školu. Jejím velkým Snem je získat bakaláře, ročním studiem se její velký Sen může splnit. Roční školné na zdravotním institutu s bakalářským vzděláním je 54.000 Kč.

22 let

Dětský domov – Startovací byt

Dlouhodobý Sen

SEN: Získat titul bakalář – Niky se splnil Sen v červnu 2017 a studuje dál magisterské studium

Podpora: Školné a přestupové zkoušky 60.000 Kč .

1.7.2016 Zaplaceno 17.000 Kč školné na 1. pololetí 2016/17 + 1.000 Kč zápisné na VŠ Zdravotnickou.

27.9. 2016 Zaplaceno 25.000 Kč za přestupové zkoušky, 6.1.2017 Zaplaceno školné 17.000 Kč na 2.pololetí 2016/17.

Celkem zaplaceno: 60.000 Kč

Niky sama z brigády – 20.000 Kč

Paní Novotná přispěla – 17.000 Kč

Paní Zachariášová přispěla – 9.700 Kč

Paní Spálenská přispěla – 8.500 Kč

Paní Fridrichová přispěla – 4.800 Kč

 

Komentáře jsou uzavřeny.