Přemek

„Přemek“  16 let, žije v dětském domově se třemi sourozenci čtvrtý rok. Měl velký problém mluvit a dodnes se učí správně vyslovovat. Našel si kamarády, chodí do skautu, na keramiku a k hasičům. Prosím o zaplacení příspěvků hasičů.

Podpora: Roční finanční podpora 1000 Kč za kroužek hasičů – manželé Cimoradští.

Komentáře jsou uzavřeny.