Prokop

“ Prokop“ 13 let,  je v dětském domově 1 rok, pro zanedbání péče. Chodí do 8. třídy. Má rád všechny míčové sporty a rád maluje a tvoří. Moc by chtěl chodit do kroužku – Tvořivý ateliér.

Podpora: Roční finanční podpora 1.500 Kč na kroužek Tvořivý ateliér –  oddělení Customer Service, TNT Praha.

Komentáře jsou uzavřeny.