Radka

„Radka“ je v dětském domově od vánoc.  Moc ráda tancuje Hip,hop a Street dance.  Tanci se věnovala od dětství, ale kvůli rodinným problémům musela přestat. Má Sen se k tanci vrátit. Má nabídku z kladenské taneční školy R.A.K.

15 let

Dětský domov

Dlouhodobý Sen

SEN: Vrátit se k tanci.

Plnění: Dodržovat nastavená pravidla jak ve škole, tak v domově.

Podpora: Finanční podpora 3.000 Kč  – 2. pololetí taneční kurzovné OS Ano, ano

Komentáře jsou uzavřeny.