SEN – Pravidla pro splnění

 • O splnění Snu požádá dospělá osoba formou žádosti na webových stránkách nebo na email OS (u dětí z DD doporučujeme vychovatele jako navrhovatele).
 • OS kontaktuje navrhovatele s oficiální žádostí a s pravidly splnění snu.
 • Není-li navrhovatelem vedení Dětského domova, opatrovník či rodič musí navrhovatel koordinátorovi předat jeho ověřený písemný souhlas.
 • Koordinátor se setká s navrhovatelem i s dítětem.
 • OS může požadovat nejen od navrhovatele informace, které potřebuje k rozhodnutí o splnění Snu. 
 • Navrhovatel bude informován o rozhodnutí zařazení do projektu Sen a OS bude usilovat o vytvoření podmínek a zajištění prostředků pro splnění Snu.
 • Navrhovatel, vedení Dětského domova, rodiče nebo opatrovník může OS požádat o dodržení podmínek či pravidel, které jsou v zájmu dítěte nezbytné.
 • OS bude navrhovatele průběžně informovat o stavu žádosti, o průběhu a pravidlech spojené s plněním Snu.
 • Navrhovatel, vedení Dětského domova, rodiče nebo opatrovník musí průběh i pravidla odsouhlasit.
 • Finanční pomoc může být průběžná.
 • Navrhovatelé se stávají spolugaranty Snu, budou dítěti patronem.
 • OS bude s dítětem a jeho garantem v kontaktu a bude sledovat plnění jeho Snu.

Jestli dítě o splnění Snu bude vědět či ne, rozhoduje navrhovatel a OS bude rozhodnutí respektovat.

Možnost individuálního posouzení dítěte, které nesplní podmínku věku.

Navrhovatel pro více dětí z jednoho Dětského domova musí pro každé dítě podat žádost individuálně.

Navrhovatel se nebude finančně podílet na splnění požadovaného Snu.