Daniel

„Danielovi“ je 17 let. Má vrozenou vývojovou vadu mozku spojenou s spastickou kvadruparézou. Většinu dne má dobrou náladu. S každým hned naváže kontakt a je potěšen, když s ním dotyčná osoba pohovoří a pohladí ho. Daniel přestože nemluví, tak dobře rozumí jednoduchým pokynům, které se pravidelně opakují. Ve škole pravidelně cvičí pod odborným dohledem fyzioterapeutů. Rodina se snaží o Daniela velmi dobře starat, ale má finanční problémy a potřebovala by pomoci s Danielovým školným.

Pomoc se školným 10.000 Kč září 2022 – červen 2023 – Obědy ve školní jídelně, družina a školné pro Isabel, Jonáše, Marušku a Daniela.

Komentáře jsou uzavřeny.