Daniel

„Danielovi“ je 18 let. Má vrozenou vývojovou vadu mozku spojenou s spastickou kvadruparézou. Většinu dne má dobrou náladu. S každým hned naváže kontakt a je potěšen, když s ním dotyčná osoba pohovoří a pohladí ho. Daniel přestože nemluví, tak dobře rozumí jednoduchým pokynům, které se pravidelně opakují. Ve škole pravidelně cvičí pod odborným dohledem fyzioterapeutů. Matka se snaží o Daniela velmi dobře starat, ale má finanční problémy a potřebovala by pomoci s Danielovým školným.

Podpora: Finanční podpora školného měsíční 1.000 Kč, roční 10.000 Kč – “Obědy ve školní jídelně pro Isabel, Emu, Marka, Nelu a Roberta a školné pro Daniela” – pan Ondrej Macák s rodinou.

Komentáře jsou uzavřeny.