Erika

“Erika” se do dětského domova dostala o prázdninách po smrti své maminky, o kterou se do její smrti doma starala. Je to sportovní dívka, která má ráda pohyb a jejím Snem je se naučit tancovat Zumbu.

15 let

Dětský domov

Dlouhodobý Sen

Sen: Naučit se tancovat Zumbu

Plnění: Erika si zvolila Zumbu při plnění svého bronzového programu v rámci Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, který 5. 7. 2014 úspěšně splnila.

Podpora: Finanční podpora na hodiny Zumby za 1. pololetí 2013/14 – 2.000 Kč, – zaměstnanci Safina a.s., 2. pololetí 2013/14 – 2.200 Kč Fond DoFe Award

Komentáře jsou uzavřeny.