Jarmila

„Jarmila“ je v dětském domově chvíli. Je citlivá a hodná, ráda pomáhá ostatním, ale svoji uzavřeností je hodně osamělá. Doma měla svého koně, o kterého se starala a který ji byl největším přítelem. Moc ráda by se ke koním vrátila, připomínají ji domov a je s nimi šťastná.

14 let

Dětský domov

Dlouhodobý Sen

SEN: Vrátit se ke koním

Plnění: Jarmila si zvolila Jízdu na koni při plnění svého bronzového programu v rámci Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, který 3. 7. 2014 úspěšně splnila.

Podpora: 2013/14 Finanční podpora 6.000 Kč – 3.500 Kč Zaměstnanci Safina a.s. 2.500 Kč Fond DoFe Award

Komentáře jsou uzavřeny.