Květa

„Květa” 13 let, v dětském domově 2 rok. Chodí do 7. třídy. Má mnoho špatných zážitků, ze kterých se snaží s pomocí dostat. Potřebovala terapii zvířaty. Podpora terapie u zvířat, hlavně u koní.

Podpora: Finanční roční podpora 5.600 Kč za terapii u koní – paní Hana Horáková.

Komentáře jsou uzavřeny.