Tadeáš

Tadeáš se narodil v roce 2001, předčasně jako jedno z dvojčat. U chlapce se rozvinula dětská mozková obrna a epilepsie, což negativně ovlivnilo jeho další vývoj. Tadeášek od narození vyrůstá v ústavních zařízeních, v současné době v domově pro osoby se zdravotním postižením. Rodiče se o syna nikdy nezajímali, poručníkem mu je stanoven městský úřad.

13 let

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Rozjezdový Sen

Platba za rehabilitační pomůcky 4.900 Kč  z Veřejné sbírky k Projektu Sen.

Komentáře jsou uzavřeny.