Jiří

„Jiří“ žije v dětském domově. Studuje prvním rokem elektrotechnickou školu. Moc se mu líbí bojové sporty, rád by získal pásek v bojovém umění, moc by si přál chodit na Taekwondo.

17 let

Dětský domov

Dlouhodobý Sen

Sen: Zkusit Taekwondo

Plnění: Jiří si zvolil Taekwondo při plnění svého bronzového programu v rámci Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.

Podpora: Finanční podpora členské příspěvky Taekwonda – 2.000 Kč Fond DoFe Award, 2.800 Kč OS Ano, ano

Komentáře jsou uzavřeny.